2018 En güzel Nickleri

yorum yok
2.223 okuma
23 Ocak, 2018

2018’in En Yeni Rumuz Ve Nickleri

 

2018 Bayan Nickleri / Rumuzları

aZze, aHuDe, amaRa, aSena, aSmin, aSi_Kiz aSker_HaTuN, aSLim, aSi_meRcaN, anKaRa_BarBy, beRen, BeRNa, bLack_Rose, BarBie, bLuzLu, baLikKesirLi_haTun, baNu, beLgin, buSe, beRNa, BeRiVaNıM, Berfin, BerFe, BeLLi_iNCe, CeyLan_GözLüm, ceYDa, CazGın_HaTuN, CevRiYe, CeyLanım, CazibeLi_Kiz CeyHanLi,  ÇıLGın_Kız, DeRYaMm, DertLi_HaTuN, Duygu, DiLber, DuyguSuz_Kız,  DemeT, DevRan,  DenGesiZ_Kız, eSLem, esKimeyen_haTiRa, eZGi, eZzo, eSRa, eSin, eSeN, eLiSa, eLeNa, eLiTe, eLina, esBerYa, esGüL, eLif, eyMaR, eLzem, ediRneLi_haTun, eMiNe, eyLüL, eRGüL, eFLaTun, EgeLim, fiRuZe, fırTına_KıZ, GüL, GüLisTan, gözDe, GuLumSe, GüLLü, GuneS, GurBet, GüLSeReN, HeraDitCe, HerCai, HaSReT, haZaL, haZan, HatCe, HüLya, iSiL, idLip, iDiL, iLknuR, inCi, izMirLi_kıZ, JaLe, JasMiN, JupiyLe, KaDeR, KaDRiYe, KaRdeLen, KaRSu, KuRDeLe, KoMSu_KıZı, KeLSeVeR, KeRiMan, KaDıNSı, LaLe, LeyLi, LeyLa, LeRMin, LoLiTa, LaMeNi, LeyDi, LoRa, LaTeR_Kız, MarDiNLi_Kız, MeMuSe, MaLatYaLi_HaTuN, MuRaDiYe, MeLiKe, MeLaiKe, MaM, Miray, MoniKa, ManoLya, MaMosTe, miDYaTLi_HaTun, mıSRa, miSaL, NaZLiCaN, NazLi, NeRMin, nGüL, NiSa, NiDa, NiGaR, Oya, OrduNuN_GüLü, OsManLi_KıZı, ÖzLem, ÖzGe, ÖziL, ÖzLemSi, ÖZKıZ, ÖzNuR, ÖzGüL, PeLin, PeLinSu, PerDa, PemBe, PamPie, PuLarLım PonCuK, piRana, PemBiŞ, PıNaR, PeriLiÇe, PeRi, PeRiLi, piKaCHu, RemZiYe, RoSe, RiHaNNa, ReYHaN, RuKeN, RiZeLi_HaTuN, RoMeN_KıZı, RuJ, RoJDa, RoYa, SiNeM, SeDa, SonGüL, Son_Liman, SeviNç, Ssevda, SuNa, SaLKım, SevGiLi, SakarYaLi_Kız, SewimLi, SemRa, SiDe, SıLa, Su, SuMisaLi, SimenTRa, SiDeLYa, SeNa, Saygın_Kız, SevdaLi_HaTun, SürMeLi, SıLam, ŞenGüL, ŞeyMa, ŞeN, ŞekerKız, ŞımaRık_KıZ, ŞımarıK, ŞakaCi_KıZ, ŞiTa, ŞiFa, ŞemSiyeLi_BarBie, ŞeKiLi_KıZz, ŞurSuz_HatuN, ŞuLe, ŞeKer, TüRKü, TürKMeNLi_Kız, TRaKyaLi_BeyBi, TonTiş, UsLu_KızZ, UsLem, UsULe, uSLanmaZ_KıZ, VikToriA, VaMenLa, ZeyTin, ZeBRaLi, ZoZan, ZamanSizKız, ZenginHatuN

 

 

 

2018’in Bay / Erkek Nick ve Rumuzları

 

AnGaRaLı, aRaNaNaDam, ADem, aYYaŞ, aSiL, aSaLet, aSi, AyNa, aRDıL, AyKıRı, aRNaVuTLu, Ayık_OL, aZimLi, aLi, aLiŞan, aLiyaR, ALtıN_ÇocuK, aHmeT, aZeLi, AtLantiS,  AyHaN, AyıBoGan, AdaNaLy, aYDın, Ayaz, aRaS, aSkeR, aYYıLDız, Ayan, AntepLi, BaRuT, berKe, BuLut, BoşnaK, BreTLi, BreT, BLack, BoYaCı, BoZ, BozKurT, BuRak,  BozGun, BoZ_Adam, BuzAdam, BurSaLy, buRaLi, BeyinSiz, BuDa, BuFaLo, CeNGiz, CebRaiL, CeBBo, CenGo, CatLak_Çocuk, CesuR, CatLak, CamuŞ, CawuŞ,  CezBedeN, CasPeR, CimSit, CamCi, CeMaL, CizReLi, DurMus, DurSun, dizZy, deRtLi, DengeSiz, DevRim, DuRan, DamaT, DaGCi, DiYaR, DinDar, DiyarBakirLy, DuMaN, deaThLeSs, DeatH, DiDLe, DemiR, DuRaK, DemirCi, DevRimCi, DoktoR, Divane, DeLy, DeLi, DeLi_Çocuk, Dr_İnSan, DuyguSuz, DusunCeLi, DertSiz, durBe, DaBBe, DumbeLeK, DirayeT, DuCCaR, DeLimSin, DeLiDoLu, DamaRr, ErSin, EsRarLi_GozLeR, edirneLy, EngiN, EnsaR, EnDeRiN, EzGiN, ELyaSa, eDeBimSin, ELzemiM, Eskiya, EsmerGenç, EsmerCocuk, EsmeR, eRDem, eDip, EnGüzeLim, EyYaR, ErDemitLi, ELkaSaR, eNam, EskiCi, EskimeyeN, eSkitiLen, EkSi, eMaR, esNaF, FRT, fuRKan, fuLyana, foLyo, For, Forbit, fikRi, Fedai, FeLemez, fıRtıNa, fayiK, FenoMen, FayanSçi, Feyyaz, FemRo, FıRat, FevKaLaDe, fevZi, fikRet, feRHat, Fayo, FeZza, FcBarce, FeRMaN, FarKLi, feRdi, Füme, FarGeT, FavoRi, fıRtına_CocuK, FatiH, GangsTeR, Garizes, GameOver, GünKut, GemiCi, GençAdam, GeyiK, GentLeMan, GazaP, GaziAntepLy, Gayse, gReen, gRi, GoZdeSiyiz, GabrieL, GabRi, GasaL, Gam, GenCo, GeveR, gurSeL, HerDem, HeRa, HeiJan, huzunLu, HiLeKaR, HanCi, HayaT, HeyeCanLi, heZzaN, HaLuk, HaKki, HarpuLy, HıYaR, HaZzin, HaSretLik, HayTa, HerqeLe, HeyRan, HuDe, HayLaz, HemDem, HePaR, HayMan, HamZa, hiKMeT, HerZan, HıRdavaTCi, HemZem, HipHop, Hippa, HerDaim, HeHe, HatiRaSi_VaRr, haSret_akSamLaRi, HayaLeT, HayaL, HayaLimSin, IsLık, iSa, iZmirLi_GenÇ, irFan, iLim, imeRa, intizaR, irSe, iskiLipLi, isTanBuLy, İstaBuL_Cocuqu, JokeR, JanTi, JoLe, JacK, JamaiKa, JameL, Johson, jibeRy, KadiR, kemaL, kutLay, KabRi, kainaT, korSe, kutahyaLy, keRim, keReMm, KıdeMLi, kaRacaDaG, KayboLan, KayboLan_yıllaR, kifayeT, kiTapSiz, Katip, KaiNa, KaNi, kozMoz, KuseR, LameR, LüLe, LamiNa, LorD, LibeRy, LideR, ManyAq, ManiDaR, maSor, MahSum, MurSeL, muSti, mardinLy, mayMun_SuRat, MekanSiz, MedCeziR, MuTi, miRza, Murat, Medih, moRquL, maniSaLy, ManYakAdam, MukkemeL, miyDer, MonaTi, neDim, napoLyo, nikahSiz, nurSan, NeverLy, Norm, NigdeLy, parS, poLLy, Pinokyo, pır_FeNa, PayiTaht, PisAdam, Rader, remZi, RegaL, ReaL, ruzZLy, RamBo, RizeLy, RamCo, Ra, ReyNa, RenaS, ReiS, RuhaT, RojhıLat, RezidanSs, rusMen, ruSti, ruKeNam, SonKoz, Son_Liman, son_NefeS, seRi_oLan, serSeri, soyTaRi, SoyGunCu, Super_Cocuk, sonAdam, SuaT, SiLsiLe, SibiryaLy, seFiL, SusKun, Sessiz, SerzeniSh, SebepSiz, SonCaRe, Suskun_Adam, SpeciAL, SamanCi, SabanCi, SiLah, Siyah, simentRa, SuperCocuq, SakinOL, SampiyOn, SabahCi, SahkiR, TurqaY, tuRan, TurquT, TripLi, TenTene, TuaNa, TembihLi, tozEden, TuLumBaCi, TekiR, TeneFuS, UtKu, Urkek, UygaR, UsuLsuZ, UrfaLy, uZMaN, UstRa, UsTa, UyKuCu, UseRr, Ups, UyaMa, Yaman, yozGaLy, yorGun, YaLCin, Yarqic, yamaHa, YoLCu, YoLSuz, yaLnız, YalnizKurt, YaLanCi, yaLan, zafeR, zorLandeR, zoRaDam, zorLuSevda, ZomBie, Zevksiz.

 

Evet arkadaşlar bizler ancak bu kadarını yazabildik sizlerde eklemek istediğinizi makalenin alt kısmındaki yoruma yazabilirsiniz. Dileğiniz Nicki / Rumuzu alıp zevkine göre küçük veya büyük harflerle şekilendirebilirsiniz.

2018 Bayan Nickleri 

2018 Erkek Nickleri

2017 Bayan Nickleri 

2017 Erkek Nickleri

2016 Bayan Nickleri 

2016 Erkek Nickleri

2015 Bayan Nickleri 

2015 Erkek Nickleri 

Sizler için bu tarihlerdeki en yeni ve Güzel Nickleri hazırladık, durma hemen sende birini seçip sohbet sitemize erişim sağlayabilirsin. Sitemiz içerisinde  akıcı bir sohbet ve koyu bir ortam ile tıpkı aile ortamında his edeceksiniz kendinizi.

En Güzel Nickler

En Popüler Nickler

Yeni Nickler

En Güzel Erkek Nickleri

En Güzel Bayan Nickleri 

Bu makalemizi beğendiyseniz veya bir öneri ve şikayetiniz varsa aşağıdaki yorum kısmından dile getirebilirsiniz.

 

Bir önceki makalemi okumak için  lütfen  buraya tıklayınız.


Bir önceki yazımda « makalem var.

Benzer Yazılar

Grup Roj ikilisi olan Harun ve Yaver yepyeni şarkıyla tekrar milyonların ...

Duydum ki bensiz yaralı gibisin Ne ağlar ne gülersin, bir ölü ...

Geçtiğimiz günler de kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen emine ...

YorumlarBu yazı yorumlara kapatılmıştır.